JavaScript
JUNIOR

JavaScript | Orders Analyzer | Hitta den totala beställda kvantiteten av en produkt för varje veckodag Test för Junior JavaScript-utvecklare |

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
56 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Orders Analyzer | Hitta den totala beställda kvantiteten av en produkt för varje veckodag - Implementera OrdersAnalyzer#averageDailySales-metoden som returnerar en karta med namnet på en veckodag som nyckel och summan av den beställda kvantiteten för ett givet produkt-ID som värde.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om ES6, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: ES6, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp