JavaScript
JUNIOR

DOM-manipulering - grundform Test för Junior JavaScript-utvecklare | jQuery

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

JavaScript | Instantiating code gap assessing knowledge of JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Modify Document Title code gap assessing knowledge of JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Programmeringsuppgift

jQuery | DOM-manipulation - grundläggande formulär - Implementera ett interaktivt formulär för att möjliggöra redigering och beräkning av enkel statistik.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, jQuery

Luckor i koden

JavaScript | Interpolation code gap assessing knowledge of JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Default Params code gap assessing knowledge of JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Event Propagation code gap assessing knowledge of JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp