NodeJS
JUNIOR

Starta en HTTP-server Test för Junior JavaScript-utvecklare | Node.js

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
36 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Node.js | Starta http-server - Genomför de nämnda stegen för att starta servern.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, MEAN, Node.JS

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Node.JS.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp