JavaScript
JUNIOR

Office Game – Tic Tac Toe Test för Junior JavaScript-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
46 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Office Game - Tic Tac Toe - Finish a modified version of the popular TicTacToe game.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Spread code gap assessing knowledge of JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Modify Document Title code gap som bedömer kunskapen om JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Event Propagation kodgap som bedömer kunskap om JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp