Vue.js
JUNIOR

Kalenderanteckningar Test för Junior JavaScript-utvecklare | Vue.js

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
65 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Vue.js | Kalenderanteckningar - Implementera en applikation där användaren kan lägga till en anteckning för ett datum som de väljer i en kalender.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Vue.js

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSS, HTML och JavaScript.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CSS, HTML, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp