DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
Node.JS
JUNIOR

Websocket Server Test för Junior JavaScript-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
36 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Node.js | Websocket server - Complete the server.js file in order to finish the WebSocket server.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Node.JS.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.