JavaScript
JUNIOR

DOM-manipulering Test för Junior JavaScript-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
58 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | DOM-manipulation - Implementera den grundläggande funktionen i 'dom' biblioteket.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: DOM, ES6, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ember, Ember 2.x och JavaScript.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ember, Ember 2.x, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, webbutveckling.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Webbutveckling

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp