JavaScript
JUNIOR

Validering av ATM-tjänster Test för Junior JavaScript-utvecklare | Mocha, QA

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Mocha | ATM-tjänst | Validering av ATM-tjänst - Skriv en serie Mocha-valideringstester för ATM.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Mocha, QA

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp