Kotlin
JUNIOR

Analysator för beställningar Test för Junior Kotlin-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Kotlin | Orders Analyzer | Beräkna den totala beställda kvantiteten för varje veckodag - Implementera en metod som analyserar beställningsdatasetet och returnerar en karta med den totala beställda kvantiteten för varje veckodag.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Kotlin

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Kotlin.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Kotlin

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp