.NET
JUNIOR

Bankgränssnitt för Internet Banking System Test för Junior .NET-utvecklare | C#, .NET Core

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
53 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

.NET | Basic Common topics | C# basics - object definition code gap assessing knowledge of .NET, .NET Languages, C# basics

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Languages, C# basics

Luckor i koden

.NET | Basic Common topics | C# basics - passing tests code gap assessing knowledge of .NET, .NET Languages, C# basics

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Languages, C# basics

Luckor i koden

.NET | .NET Core, .NET Internals | CLI | Compilation code gap assessing knowledge of .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core, C# | Money transfer methods for Internet Banking System - Implement a CreateTransfer method which sould check and save the proper data, and a SearchTransfer method which should filter and return the proper information.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Core, C#, Undantag

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, .NET Core, grundläggande gemensamma ämnen, C#, loggning.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Core, grundläggande gemensamma ämnen, C#, loggning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp