.NET
JUNIOR

Konfigurationsmodul för banksystem Test för Junior .NET-utvecklare | C#, .NET Core

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
52 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

.NET | .NET-språk | C# | Casting code gap bedömer kunskap om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Luckor i koden

.NET | Static properties code gap assessing knowledge of .NET, .NET Languages, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Languages, C#

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | Konfigurationsmodul för banksystemet - Slutför implementeringen av en av de moduler för banksystemet som används för att hantera konfigurationsparametrarna. Denna uppgift verifierar kunskaperna om C#-klasser, gränssnitt och arv.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET 5, C#, Arvningsklasser

Luckor i koden

.NET | .NET Internals | CLI | Packages code gap assessing knowledge of .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of .NET, .NET Logging, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Logging, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp