.NET
JUNIOR

Inventering av bokhandeln Test för Junior .NET-utvecklare | C#, .NET Core

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
81 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | Bookstore Inventory - Implementera ett par metoder i .Net Core för att hantera bokhandelslager.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, C#

Luckor i koden

.NET | .NET Core | Avancerad felsökning | Fångar en dump-kodgap som bedömer kunskapen om .NET Core, Avancerad felsökning, Fångar en dump, dotnet-dump

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET Core, Avancerad felsökning, Fångar en dump, dotnet-dump

Luckor i koden

.NET | .NET Core, .NET Internals | CLI | Kompileringskodgap som bedömer kunskap om .NET Core, .NET Internals, dotnet build

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET Core, .NET Internals, dotnet build

Luckor i koden

.NET | .NET Core, Avancerad felsökning | Kodgap för diagnostisk spårning Bedömning av kunskap om .NET Core, Avancerad felsökning, Diagnostisk spårning, dotnet-trace

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET Core, Avancerad felsökning, Diagnostisk spårning, dotnet-trace

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp