.NET
JUNIOR

App för väderprognoser Test för Junior .Net-utvecklare | C#

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
36 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

.NET | Kodglapp för strängfunktioner som bedömer kunskapen om C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C#

Luckor i koden

.NET | Variabler - min- och maxantal kodgap som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Programmeringsuppgift

.NET | Väderprognos-app - Slutföra implementeringen av designmönstret Observer i väderprognosapplikationen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#, designmönster

Luckor i koden

.NET | Nyckelord - egenskapsrelaterad kodglapp som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp