.NET
JUNIOR

Trafikvolymrapport API Test för Junior .NET-utvecklare | .NET Core, C#, Microservices

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
73 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core, Microservices | Traffic volume report api - Slutför implementeringen av en rapporter' mikrotjänst som ska prenumerera på data som registrerats av specialiserade mikrotjänster. Uppgifterna måste sparas i den lokala databasen. I framtiden kommer uppgifterna att användas för att generera rapporter för kunder.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET 5, .NET Core, C#, Entity Framework, Microservices, RESTful Web Service

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, .NET Core, grundläggande gemensamma ämnen, C#, loggning, parallell programmering, Visual Basic .NET.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Core, Basic Common topics, C#, loggning, parallellprogrammering, Visual Basic .NET

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp