.NET
JUNIOR

Trafikvolymrapport API Test för Junior .NET-utvecklare | .NET Core, C#, Microservices

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
73 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core, Microservices | Traffic volume report api - Complete the implementation of a reports' microservice that should subscribe data registered by specialized microservices. The data must be saved in the local database. In the future the data will be used to generate reports for clients.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET 5, .NET Core, C#, Entity Framework, Microservices, RESTful Web Service

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of .NET, .NET Core, Basic Common topics, C#, Logging, Parallel Programming, Visual Basic .NET

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Core, Basic Common topics, C#, Logging, Parallel Programming, Visual Basic .NET

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp