PHP
JUNIOR

Grundläggande datamanipulation Test för Junior PHP Developer | Faker

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
76 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Faker | Grundläggande datamanipulation - Implementera alla metoder i app/Faker-klassen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, PHP 7

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Coding test and interview questions for a Middle Java Developer

A test for Middle Java Developer like this is one of the best tools that you can use to screen the technical skills of your Middle Java Developer candidates. The results of the test will tell you exactly who you should invite for an interview and who you should pass over.

We’ve gone to subject matter experts to devise the questions and task that make up this test. Powered by Devskiller’s RealLifeTesting™ methodology, this test is designed to replicate the exact same tasks that your Middle Java Developer will work on from day one. Devskiller tests are the best way to verify not only the coding skill but also the business logic of your Middle Java Developer candidates.

Idealisk för roller som Java-utvecklare i mitten av karriären

This Middle Java Developer test is specifically designed to assess your candidate for the kind of role suitable for a developer with 3 to 5 years experience. But experience is relative. For that reason, it’s all the more important to objectively develop your candidates Middle Java Developer skills. This test is particularly suitable for rolls like:

  • Middle Java-utvecklare
  • Java-programmerare i mellanstadiet
  • Programvaruingenjör för Java i mitten
  • Programmerare i Java i mitten av karriären
  • Middle Java-programvaruutvecklare
  • Middle Backend Java-utvecklare

Varför du bör använda Devskiller Middle Java-testet online som ett Java-färdighetstest

Simply put, this Middle Java Developer programming test by Devskiller is designed to create a more efficient and effective Java developer hiring process. By screening out your Middle Java Developer candidates remotely, you save their time and yours. This ends in you saving money and creating a better candidate experience. It allows you to focus on only the best candidate to have the right competencies for the job.

Varför du behöver ett bra Java-test online om du är en teknisk rekryterare 

The key to this Middle Java Developer programming test, the engine that runs on if you will is Devskiller’s RealLifeTesting™ methodology. Uniquely to Devskiller, your developers are tested by giving them the same tasks that they will encounter on their first day working for you. This gives you unparalleled insight into how good of a fit they will be for your company 

Devskillers kunder kan se sin IT-rekryteringsprocess förbättras genom att:  

  • minska tiden till anställning med 60%
  • minska antalet onödiga intervjuer med 65%
  • granska kandidater snabbare och mer exakt
DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp