PHP
JUNIOR

Prototyp av CLI-verktyget Test för Junior PHP-utvecklare | Symfony

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
67 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Symfony | Prototyp av CLI-verktyget - Skapa ett CLI-kommando med hjälp av Symfony's konsolkommandon. Kommandot ska validera en sträng som skickas som argument.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Konsolkommandon, PHP, Symfony

Luckor i koden

PHP | Symfony | Starta en kodgap på en webbserver som bedömer kunskap om Command, PHP, Symfony

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Kommando, PHP, Symfony

Luckor i koden

PHP | Symfony | Återlämnande av svarsobjektkodgap som bedömer kunskap om Controller, PHP, Symfony

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Controller, PHP, Symfony

Luckor i koden

PHP | Symfony | Validering av parametrar för begäran kodgap som bedömer kunskap om PHP, Routing, Symfony

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, Routing, Symfony

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor för att bedöma kunskaperna om PHP, Symfony

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, Symfony

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp