DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
WordPress
JUNIOR

Basic Data Manipulation Test för Junior PHP developer | WordPress

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
62 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Faker | Grundläggande datamanipulation - Implementera alla metoder i app/Faker-klassen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, PHP 7

Luckor i koden

PHP | WordPress | Template Tags code gap assessing knowledge of PHP, Wordpress

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, Wordpress

Frågor om valmöjligheter

6 choice questions assessing knowledge of PHP, Wordpress

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, Wordpress

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.