Laravel
JUNIOR

API för kalkylatorn Test för Junior PHP-utvecklare | Laravel

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
65 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Laravel | Calculator API - Implementera de saknade funktionerna i ett webb-API för en kalkylatortjänst.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: API, Laravel, PHP, PHP 7

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Laravel, PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Laravel, PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp