Python
JUNIOR

Skapare av kundbasen Test för Junior Python-utvecklare | Dataanalys

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Client Base Creator - Du arbetar för ett företag inom digital marknadsföring. Du tar regelbundet emot meddelanden från olika kunder på ett chattverktyg som företaget använder. Alla meddelanden lagras i en JSON-fil. Ditt mål är att hämta kundernas e-postadresser för en ny kunddatabas som kommer att användas i marknadsföringssyfte, samt att göra en analys av dessa adresser som kommer att användas för företagets'interna statistikrapport.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Dataanalys, datavetenskap, datastrukturer, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp