Python
JUNIOR

Skapare av kundbasen Test för Junior Python-utvecklare | Dataanalys

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Client Base Creator - You are working for a digital marketing company. You are regularly receiving messages from various customers on a chat tool used by your company. All messages are stored in a JSON file. Your goal is to retrieve the customer’s email addresses for a new client database that will be used for marketing purposes, as well as do an analysis of these addresses that will be used for the company's internal statistical report.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Data analysis, Data Science, Data Structures, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp