Django
JUNIOR

Valutaväxling Test för Junior Python-utvecklare | Django

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django | Currency Exchange Service - This application uses `Python 3` and `Django 2.2.x`. It contains a `API` module for foreign exchange rates and currency conversion. Your job is to finish an implementation of the `views` using CBV and a few functions responsible for service logic implementation.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Django, Python, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Python

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Python

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp