Python
JUNIOR

Uppgifter om studenten Test för Junior Python-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Studentuppgifter - Tanken med det här projektet är att spara studentuppgifter i en fil och hämta uppgifter från den.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: algoritmer, dataanalys med Python, Python 3.x, Streaming-Data, enhetstestning

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp