Selen
JUNIOR

Dropdowns och samlingar Test för Junior QA-utvecklare | Java, Selenium

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | Selenium | Flera element kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Hitta ett element kodglapp genom att bedöma kunskaper om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Navigering av kodgapet med bedömning av kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Få innehållskodgap som bedömer kunskaper i Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Submit button kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | Java, Selenium | Dropdowns och samlingar - Implementera två metoder i SeleniumExecutor-klassen som ska använda Selenium WebDriver för att utföra följande uppgifter på sidan från src/test/resources/__files/index.html.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Collections, Dropdown, Java, Lists, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp