Selen
JUNIOR

Hämta data från element Test för Junior QA-ingenjör | C#, NUnit

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
33 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | NUnit | Genom att använda en global uppsättning kodgap som bedömer kunskapen om NUnit, QA

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: NUnit, QA

Luckor i koden

QA | NUnit | Markering av klass som testklass kodgap som bedömer kunskap om NUnit, QA

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: NUnit, QA

Programmeringsuppgift

QA | Selenium, C# | Hämta data från element - Implementera metoder som hämtar text från ett element eller ett attribut's värde.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C#, NUnit, QA, Selenium, testning

Luckor i koden

QA | NUnit | Hoppa över vissa tester kodgap som bedömer kunskap om NUnit, QA

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: NUnit, QA

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp