Gurka
MIDDLE

Validering av ATM-tjänster Test för Junior QA-ingenjör | Gherkin, Cucumber

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Cucumber | ATM-tjänst | Validering av ATM-tjänst - Skriv Cucumber-valideringstester för ATM.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Gurka, gurka, QA

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JUnit, JUnit 4, QA, Spock, Unit-Testing.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JUnit, JUnit 4, QA, Spock, enhetstestning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp