Selen
JUNIOR

Autentisering i webbtjänsten Test för Junior QA-ingenjör | Java, Selenium

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
43 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | Selenium | Navigation code gap assessing knowledge of Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

Java | Selenium | Autentisering i webbtjänst - Implementera fyra metoder i klassen LoginPage som är markerade med //TODO-implementering. Alla dessa ska använda Selenium WebDriver för att interagera med sidan.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Find an element code gap assessing knowledge of Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Multiple elements code gap assessing knowledge of Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp