Selen
JUNIOR

Autentisering i webbtjänsten Test för Junior QA-ingenjör | Java, Selenium

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
43 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | Selenium | Navigering av kodgapet med bedömning av kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | Java | Selenium | Authentication in web service - Implement four methods at the LoginPage class marked with //TODO implementation. All of them should use the Selenium WebDriver to interact with the page.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Hitta ett element kodglapp genom att bedöma kunskaper om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Flera element kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp