Selen
JUNIOR

Autentisering i webbtjänsten Test för Junior QA-ingenjör | Java, Selenium

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
43 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | Selenium | Navigering av kodgapet med bedömning av kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | Java, Selenium | Autentisering i webbtjänst - Implementera fyra metoder i klassen LoginPage markerade med //TODO implementation. Alla dessa ska använda Selenium WebDriver för att interagera med sidan.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Java 11, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Hitta ett element kodglapp genom att bedöma kunskaper om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Flera element kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp