QA
JUNIOR

Selenium-tester för inloggningssidan Test för Junior QA-ingenjör | .NET, Selenium

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
53 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | .NET | C#, Selenium | Skapa en Chrome/Chromium-sessionskodgap som bedömer kunskap om .NET, C#, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | .NET | C#, Selenium | Inmatning av textkodgap som bedömer kunskap om .NET, C#, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | .NET, Selenium | Firefox Driver | Selenium-tester för inloggningssidan - Implementera selenium-tester för inloggningssidan: kontrollera HTML-komponenter, CSS-stilar, ange värdet på inmatningsfälten och klicka på knappen på sidan.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, Angular, AngularJS (äldre), C#, Firefox Driver, HTML, QA, Selenium

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, C#, QA, Selenium.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp