React
JUNIOR

Anteckningsblock Test för Junior React-utvecklare | JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | React, Hooks, React Testing Library | Anteckningsblock - Komplettera en enkel anteckningsapplikation med hjälp av den medföljande NotesService för att spara och läsa anteckningar. Den här uppgiften använder: react/testing-library (som reakt testramverk) och jest (som testkörare).

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, React, React Hooks, React Testing Library

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, JS och React.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, JS, React

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp