Ruby
JUNIOR

FizzBuzz Test för Junior Ruby-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
37 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Ruby | Constructors, attribute accessors code gap assessing knowledge of Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Luckor i koden

Ruby | Classes and constructors code gap assessing knowledge of Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Programmeringsuppgift

Ruby | FizzBuzz - Implementera ett populärt spel för barn - FizzBuzz.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Luckor i koden

Ruby | The nil value code gap assessing knowledge of Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp