Ruby
JUNIOR

Förhindra dubbla tecken Test för Junior Ruby-utvecklare | Ruby on Rails

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby on Rails | Game of Chairs | Förhindra dubbla tecken - Skapa och organisera data för TV-programmet Game of Chairs.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby, Ruby on Rails.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp