DevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
Ruby
JUNIOR

Text Encoders Test för Junior Ruby developer

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
54 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Text encoders - Implement two simple text encoders (offset encoder and substition encoder) and a composite encoding algorithm.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.