Ruby on Rails
JUNIOR

Förhindra dubbla tecken Test för Junior Ruby on Rails-utvecklare | Game of Chairs

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Ruby | ActiveRecord associationer (många-till-många) kodgap bedömning av kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Luckor i koden

Ruby | ActiveRecord en-till-en-förhållande 2 kodgap som bedömer kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Luckor i koden

Ruby | ActiveRecord en-till-en-förening kodgap som bedömer kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Luckor i koden

Ruby | ActiveRecord valideringskodgap som bedömer kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Programmeringsuppgift

Ruby on Rails | Game of Chairs | Förhindra dubbla tecken - Skapa och organisera data för TV-programmet Game of Chairs.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Ruby on Rails.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby on Rails

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp