Ruby
JUNIOR

Enkel API Student Class App Test för Junior Ruby on Rails-utvecklare | SQLite

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
81 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Ruby on Rails | Simple API Student Class App - Implementera en bakgrund för ett virtuellt klassregister för en lokal skola. Lägg till valideringsregler och implementera en slutpunkt för att exponera vissa JSON-data.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails, SQLite

Luckor i koden

Ruby | ApplicationController visningar rendering kod gap bedöma kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Luckor i koden

Ruby | ActiveRecord en-till-en-förening kodgap som bedömer kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Luckor i koden

Ruby | ActiveRecord uppdatering utan validering undantag kod gap bedöma kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby och Ruby on Rails.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp