Ruby
JUNIOR

Kodare för text Test för Junior Ruby-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
54 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Textkodare - Implementera två enkla textkodare (offsetkodare och substitionskodare) och en sammansatt kodningsalgoritm.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp