Scala
JUNIOR

Funktionellt tänkande och Scala-typer Test för Junior Scala-utvecklare | Headers Parser

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
88 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Scala | Headers parser | Funktionellt tänkande och Scala-typer - Förbered den enkla Scala-parseraren.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Scala

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Scala

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Scala

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Akka, Scala och Scala-Actors.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Akka, Scala, Scala-Actors

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp