Scala
JUNIOR

ScalaCalc - matematiskt bibliotek Test för Junior Scala-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
96 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Scala | ScalaCalc - Matematikbibliotek - Utöka funktionaliteten i geometrimodulen genom att implementera polygonoperationer.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Funktionell programmering, Scala

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Scala

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Scala

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp