Säkerhet
JUNIOR

Läckage av e-post från e-handelswebbplatser Test för Junior säkerhetsutvecklare | DevOps, SQL-injektion

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och . Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Uppgift

Cybersäkerhet | SQL-injektion | E-postläckage på e-handelswebbplats - Hitta en läcka genom SQL-injektion i webbapplikationen

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, DevOps, penetrationstestning

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om cybersäkerhet, XSS

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, XSS

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp