JUNIOR

Databas för böcker Test för Junior SQL-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
40 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgifter. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Books | Find books without ratings - Select all title of the books which have no rating.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HSQLDB, MSSQL, MySQL, SQL

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Books | Find titles with specified rating - Select titles of all books that have at least one rating of 4 or higher and order them alphabetically.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HSQLDB, MSSQL, MySQL, SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp