SQL
JUNIOR

Hotell - genomsnittliga priser Test för Junior SQL-utvecklare | PostgreSQL

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
26 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | PostgreSQL | Hotell - genomsnittliga priser - Förbered rapporten med de genomsnittliga priserna i städerna.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PostgreSQL, SQL

Luckor i koden

SQL | Uppdatering av operatörskodgapet med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Wildcard-kodglapp som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Music Store | Kodgap i Where-klausulen som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om logiskt tänkande, SQL.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Logiskt tänkande, SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp