HSQLDB
JUNIOR

Musikbutik Test för Junior SQL-utvecklare | HSQLDB eller MySQL

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift och valfrågor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Music Store | Count-funktionen - Skriv en fråga som använder count-funktionen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: MySQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om MySQL, SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: MySQL, SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp