SQL
JUNIOR

AVG-funktion Test för Junior SQL-utvecklare | MySQL

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
25 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

SQL | I operatörskodgapet bedöms kunskap om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Uppdatering av operatörskodgapet med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Stämpelkatalog | AVG Funktion - Välj de stämplar (namn och pris) vars pris är större än eller lika med det totala genomsnittspriset.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HSQLDB, MySQL, SQL

Luckor i koden

SQL | Union all operator code gap som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaper i logiskt tänkande, matematik, MySQL, SQL.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Logiskt tänkande, matematik, MySQL, SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp