Android
MIDDLE

Todo-lista Test för Middle Android-utvecklare | Java, XML, ListView

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | ListView | Todo List - Visa en lista med objekt med hjälp av ListView, implementera en kontroll för kryssrutor, markera objekt som gjorda eller ogjorda och uppdatera modelldata.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Java, ListView, XML

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android, Ionic

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Ionic

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp