Android
MIDDLE

Todo-lista Test för Middle Android-utvecklare | Java, XML, RecyclerView

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | RecyclerView | To-do List - Visa en "lista" med objekt med hjälp av "RecyclerView", implementera en "checkbox"-kontroll, markera objekt som gjorda/undone och uppdatera modelldata.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Java, RecyclerView, XML

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp