Android
MIDDLE

ConstraintLayout Animation Test för Android-utvecklare i mitten | Kotlin

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
39 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Kotlin | ConstraintLayout Animation - Implementera animationer av layoutelement med hjälp av ConstraintLayout API.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Android SDK, ConstraintLayout, Kotlin

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp