Android
MIDDLE

Anställda katalog Test för Android-utvecklare i mitten | RecyclerView

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
85 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | Anställda katalog - Kompletta funktioner som visar specifika data och hanterar inmatningen med hjälp av RecyclerView.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Java, RecyclerView

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp