Android
MIDDLE

Filmdatabas-app | XML-parser för att lista UI Test för Middle Android Developer | RecyclerView, Spinner

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | Movie database app - XML-parser för att lista UI - Visa data genom RecyclerView, hantera Spinner-kontrollen och filtrera data i RecyclerView baserat på val i Spinner i bearbetningen av filmdataapplikationen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Java, RecyclerView, Spinner

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp