DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
Android
MIDDLE

Logga in på ett socialt nätverk Test för Android-utvecklare i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
102 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Logga in i sociala nätverk - Implementera saknade delar av LoginActivity och MainActivity, LoginManager och CredentialsStorage.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om maskininlärning

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Maskininlärning

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of Android

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.