Angular
MIDDLE

Anmälningsformulär Test för Mellanliggande Angular-utvecklare | Angular2+, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
73 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Signup Form - Anslut HTML/CSS till Angular och lägg till korrekt validering.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, mallstyrda formulär, Typscript, webbutveckling

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Angular, JavaScript och Typescript.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp