Angular
MIDDLE

Anmälningsformulär Test för Utvecklare av Angular i mitten | JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
72 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular 2+ | Anmälningsformulär - Anslut HTML/CSS till Angular och lägg till korrekt validering.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular2+, JavaScript, Template-Driven Forms, Typescript, Web development

Frågor om valmöjligheter

6 choice questions assessing knowledge of Angular Forms API, Angular Reactive Forms, Angular Security, Angular Templates, Angular2+, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular Forms API, Angular Reactive Forms, Angular Security, Angular Templates, Angular2+, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp