Angular
MIDDLE

Anmälningsformulär Test för Utvecklare av Angular i mitten | JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
72 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Signup Form - Connect HTML/CSS to Angular and add proper validation.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Template-Driven Forms, Typescript, Web development

Frågor om valmöjligheter

6 choice questions assessing knowledge of Angular, Angular Forms API, Angular Reactive Forms, Angular Security, Angular Templates, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, Angular Forms API, Angular Reactive Forms, Angular Security, Angular Templates, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp