.NET
MIDDLE

Gränssnitt för databehandling Test för Automatiseringstestare i mitten | NUnit, QA

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

QA | .NET | NUnit tests for Data Processing Interface - Implement NUnit tests for `IDataProcessing` interface into `NUnitDataProcessing.Tests.DataProcessingTest` project that verifies business requirements.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, NUnit, QA

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of QA, Testing

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, Testing

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

[Ebook]
[Ebook]
DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp